АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

ИРЛАНДИЯ , ФЕРМИ ЗА ГЪБИ, ХОТЕЛИ, МОТОКАРИСТИ, ИНЖЕНЕРИ


Ирландия,  Дъблин
 
 
 
Складови работници в хладилни складове за хранителни продукти
 
Изисквания:
- Английски език, минимален говорим,  добре да разбира, ниво А2,
- Не се изисква предишен опит,
- Динамични, работливи, с добър характер.
 
Предлага се:
- Стартово заплащане 9,80 Евро на  час,
- Работа в складове за хранителни продукти при ниска температура с термично облекло. Почивки от 15 до 30 минути на всеки 2 часа,
- Работно време мин. 40 часа седмично,
- Възможност за допълнитени часове работа,
- Постоянен трудов договор, с три месечен пробен период,
- Започване веднага,
- Осигурена безплатна квартира в близост до работното място, без транспортни рахзоди.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
 
• европейска здравно осигурителна карта;
 
 
ИРЛАНДИЯ В БЛИЗОСТ ДО ДЪБЛИН
ферма за гъби.
20 РАБОТНИЦИ - ЖЕНИ,МЪЖЕ, ДВОЙКИ, СЕМЕЙСТВА  БЕЗ АНГЛИЙСКИ .
Ръчно събиране на гъби, сортиране по качество и пакетиране.

Предлага се:
-  Заплащане 0.33 - 0.35 евро на килограм набрани според сорта гъби;
-  Обучение без прекъсване на работа;
-  От 8 до 12- часов работен ден;
-   Седмично един почивен ден;
-   Квартира  в нова сграда, добре обзаведена - 50 евро на седмица ;
-   Постоянен трудов договор
Изисквания:
-  Възраст 30-50 години;
-  До 4 седмица да постигне изпълнение на нормата;
-   Издържливи и трудолюбиви;
-  - сръчност и бързина.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати www.anonsagency.com/;  ;
·договор за услуга /образци в меню Кандидати www.anonsagency.com/; ;
·Снимка паспортен формат (с усмивка); .  
. Препоръки от работодатели / ако има такива/
 - 100 евро капаро, което се връща ако не бъде осигурен договор,
След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна осигурителна международна карта.
. 100 евро депозит за квартира за чуждестранния партньор при подписване на договор преди заминаване, който се връща след 6 месеца при напускане.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
Документите и депозита могат да се внесат и в нашия офис в София.
 
 
Ирландия,  Дъблин
МОТОКАРИСТИ
Изисквания:
- Документ за управление на мотокар до 15 т,
- Английски език, говоримо А2/В1,
- Опит като мотокарист минимум 1 година,
- Динамични, работливи, с добър характер.
 
Предлага се:
- Стартово заплащане 11 Евро на  час, след три месеца се увеличава,
- Работа в складове за хранителни продукти с термично облекло при ниска температура, с почивки от 15 до 30 минути на всеки 2 часа,
- Работно време мин. 40 часа седмично,
- Възможност за допълнитени часове работа,
- Постоянен трудов договор, с три месесечен пробен период,
- Започване веднага,
- Осигурена безплатна квартира в близост до работното място, без транспортни разходи.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
• европейска здравно осигурителна карта;
 За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
 
 
 
Ирландия,  ферма за гъби в провинция Ълстър
 Жени, двойки, семейства   БЕЗ АНГЛИЙСКИ

Задължения: бране на гъби, подбиране по качество, сортиране, претегляне , почистване и подготвяне на стелажите и работните места, почистване и поддържане на инструментите за работа и работните платформи, поддържане и почистване на местата за пакетиране.

Изисква се:
-         Възраст до 50 години;
-          Селскостопански опит е предимство;
-          Работливи и съвестни кандидати;
-          Минимален английски е предимство.
Предлага се:
-          Обучение през първите 6 месеца;
-          Гъвкавкавост по отношение на работни дни,  часове и смени;
-          Заплащане – работа на норма, приблизително месечно възнаграждение 1000 – 1200 Евро след данъци;
-          Бонуси за работници постигнали висока продуктивност;
-          Квартира осигурена, 60 евро седмично;
-          Настаняване веднага;
-          Постоянни договори.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·Копие на международен паспорт/ лична карта;
·CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати www.anonsagency.com/;  ;
·договор за услуга /образци в меню Кандидати www.anonsagency.com/; ;
·Снимка паспортен формат; .  
. Препоръки от работодатели / ако има такива/,
- 100 евро капаро, което се връща ако не бъде осигурен договор,
След одобрение:
.Свидетелство за съдимост;
.Медицинско направление /клинично здрав/;
Здравна осигурителна международна карта.
. 100 евродепозит за квартира за чуждестранния партньор при подписване на договор преди заминаване, който се връща след 6 месеца при напускане.
 
 
 
Ирландия, до Дъблин
Инженер /химик полимери и машинен инженер с опит  шприцоване/
 
 ♦     3-5 години опит в среда за формоване с голям обем.
 ♦      Опит в процедурите за чисти помещения и медицинско леене.
 ♦      Познания  с процеса на създаване и валидиране, включително извършване на проучвания на  процеса, IQ, OQ, PQ.
 
Отговорности на длъжността:
♦   Процес  въвеждане на нови инструменти; Проучване на инструментите при производителите, настройка на инструментите, квалификационни курсове и предаване за производство.
♦   Подпомага проектирането и отстраняването на грешки в нови системи, инструментална екипировка и автоматизация.
♦   Изготвяне на доклади за валидиране на IQ, OQ и PQ.
♦   Извършва проектирани експерименти, за да подобри процесите, както и да подобри добивите и оползотворяването чрез намалени цикли и ефективни настройки.
♦   Контакт с клиенти и доставчици.
♦   Отговаря за системите за формовъчни процеси, включващи настройка, управление на процеси, отклонения и управление на таблиците за настройка.
♦   Отстраняване на неизправности, помощ  на ръководители на екипи според нуждите.
♦   Свързване с инструментална зала, поддръжка, производство и качество на дневна база.
♦   Разработване / внедряване на програми за поддръжка на формоване и спомагателно оборудване.
♦   Обучение на ръководители на екипи  за  да се гарантира, че те са в състояние да решават  всички ежедневни проблеми.
♦   Подпомагане на оперативния мениджър да поддържа чиста и безопасна работна среда.
♦   Други възложени задачи.
Умения:
♦         Способност за работа в екипна среда.
♦         Отлични умения за организация, комуникация и презентация.
♦         Систематични умения за отстраняване на неизправности.
♦         Силно ръководство при  разрешаването на технически въпроси.
♦         Lean Six Sigma е предимство.
♦         Умения в MS Office приложения, MS Project.
Заплащане 50 000 до 65 000 Евро според уменията на кандидата.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
• европейска здравно осигурителна карта;
 За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.

 

 
 
Ирландия, фармацевтична и медицинска индустрия.
Инженери по качеството /химици или по хранително-вкусова промишленост/
 
Изисквания:
∙ опит с FDA или ISO 13485.
∙ Опит с CAPA за несъответствия и отклонения.
∙ Опит в разследванията, контролите за промяна и протоколите за валидиране.
∙ Опит при FDA одити и вътрешни одити.
 
Описание на работата:
Гарантира постоянно съответствие на производтвения процес  ISO 13485,  FDA QSR,  ISO 14000, DMR.
Проследява  производствения процес за съответствие с прилаганите контролни процедури, за да се гарантира, че на клиента се осигурява и доставя качествен продукт:
o   Анализ на данните от контролите.
o   Подобрения и  инженеринг въз основа на тенденциите.
o   Предложения за промени в системата  въз основа на анализ на тенденциите.
 
Работи със следните документи:
o   Поръчка за инженерни промени (ECO).
o   Искане за корективни действия (RCA).
o   Искане за преглед на материал (MRR).
o   Разрешения за промяна (VP).
 
Участва в:
o   вътрешни одити.
o   Анализ на ефекта от режима на неизправност (FMEA).
o   Разрешения за промяна (VP).
 
Лицето:
∙ Инженер, за предпочитане инженер по качеството, научна степен e предимство.
∙ Минимален опит 2-3  години на подобна длйжност.
∙ Комуникативност.
∙ Умения да организира обучения,  когато е необходимо.
∙ Способност за своевременна координация, планиране и организация.
∙ Познаване на инженерните теории и методи.
∙ Умения за писане на технически доклади.
∙ Внимание към детайлите.
Разходи 200 евро за чуждестранния посредник /депозит и разxоди за квартира//депозит за квартира, валиден за 6 месеца

 

Ирландия, район  Уиклоу,  пристанищен комплекс
Мотокаристи
 
Изисквания:
- Легитимни лицензи и сертификати за управление на мотокар.
- Английски език, писмено и говоримо, ниво В1.
- Опит като мотокарист минимум 2 години.
- Динамични, работливи , с добър характер.
 
Предлага се:
- Заплащане 10 Евро на  час.
- Работно време 39 часа седмично, от понеделник до четвъртък 8.00-17.00 часа, петък 8.00-16.00 часа.
възможност за допълнитени часове работа.
- Едногодишен трудов договор, с възможност за постоянен.
- Започване веднага.
- Осигурена квартира 70 Евро седмично.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник.
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
• европейска здравно осигурителна карта;
 За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
 
Ирландия
Камериери/ камериерки за хотели 
 
Изисква се:
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати.
-          Опит – минимум 2 години.
-          Минимален говорим английски, ниво А1.
        
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час.
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично.  
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включени консумативи.
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден.
-          Трудов договор с ирландски работодател.
-          Сезонна работа от 1-ви април до 29-ти октомври 2018 г.
-          Кандидатстване веднага.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” );
• договор за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт или лична карта;
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник.
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав;
• европейска здравно осигурителна карта;
 За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.
 
 
 
 
Ирландия,област Клеър
Сервитьори/сервитьорки
 
Изисква се:
-          Добър професионален опит, минимум 2 години.
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати.
-          Говорим английски минимум ниво  В1/В2.
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час.
-          Работно време, 8-10 часа дневно, минимум  39 часа седмично.
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включени консумативи.
-          Осигурена храна от работодателя, три хранения на ден,
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
-          Кандидатстване веднага.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
·.Копие на международен паспорт/ лична карта.
·.CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com.
·.Договор за услуга /образци в меню Кандидати.
· Снимка паспортен формат (с усмивка).
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник.
  След одобрение:
. Свидетелство за съдимост.
. Медицинско направление /клинично здрав/.
. Здравна ососигурителна европейска карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
 
 
 
Ирландия
Рецепционист/рецепционистка
 
Изисква се:
-          Добър професионален опит, минимум 2 години.
-          Помощ при подготовката на трапезарията преди хранене.
-          Приветливи, работливи и отговорни кандидати.         
-          Говорим английски минимум ниво  В1/В2.
 
Предлага се:
-          Заплащане 9,55 евро на час
-          Работно време, 8-10 часа дневно,  минимум 39 часа седмично
-          Осигурено настаняване, 55 Евро на седмица, включени консувятеви.
-          Трудов договор с ирландски работодател,
-          Сезонна работа от 15-ти април до 29-ти октомври 2018 г.
-          Кандидатстване веднага.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
При кандидатстване:
· Копие на международен паспорт/ лична карта.
· CV на английски в Word/Open Office формат /образец в меню Кандидати  www.info@anonsagency.com. 
· Договор за услуга /образци в меню Кандидати.
· Снимка паспортен формат (с усмивка.
• Банков документ за внесени 50 евро капаро, което се връща ако не ви е осигурен договор от чуждестранния посредник
  След одобрение:
.Свидетелство за съдимост.
.Медицинско направление /клинично здрав/.
Здравна ососигурителна европейска карта.
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365. 
 
 
 
 
ИРЛАНДИЯ В БЛИЗОСТ ДО ДЪБЛИН
ферма за гъби.
10 РАБОТНИЦИ - ЖЕНИ БЕЗ АНГЛИЙСКИ .