АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

АНГЛИЯ ОСТРОВ АСИСТЕНТ СЕРВИТЬОР

Англия, Channel Island в Атлантическия океан
 туристическа дестинация, Хотел-ресторант /туристическа дестинация/
Асистент сервитьор СПЕШНО!!!  СПЕШНО!!
Трудов договор за срок от 4 седмици с възможност за продължаване до 5 месеца
 
Изискване:
-          Възможност за бързо заминаване  след кандидатстване -  до 2-3 дни.
-          Професионален опит е желателен.
-          Задължителен добър английски език, ниво В2-С1
-          Интервю на английски език с работодателя
 
Предлане:
-          8 паунда на час
-          Заплащане за периода 1100 паунда след данъци и удръжки.
-          Безплатно настаняване и храна.
-          Работникът сам закупува самолетния си билет.
-          Работодателят му възстановява 150 паунда за пътуването.
-          Настаняване веднага.
-          Трудов договор с английски работодател.
-          В случай, че трудовият договор на работника не бъде продължен, Агенция  Анонс ще му предложи друго подходящо работно място.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на български в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;

• копие на международен паспорт;

2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравно осигурителна карта.
 
 
За повече информация може да се обадите от 10:30 до 16:30 на телефони: 02 /9449280, 02 /9448795 и GSM: 0889433365.  
 
БЕЗ ТАКСИ