АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

АНГЛИЯ ЕСЕКС БОЛНОГЛЕДАЧИ ref 66

АНГЛИЯ  ЕСЕКС -

БОЛНОГЛЕДАЧКИ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ИЗИСКВАНИЯ:
- 4 мъже, жени;
- английски език - минимален говорим и писмен;
- опит в грижи за възрастни;
- умение да работи в екип

ПРЕДЛАГА СЕ:
- Заплащане 7.50 паунда на час, при изпълнение на дневното задание.
- месечно около 200 работни часа;
- платен годишен отпуск  

- осигурена безплатна храна по време на 12 часова работа с 1 час почивка;
- квартира 250 паунда месечно


НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. При кандидатстване:
• подробно CV на английски в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;
• копие на международен паспорт;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.

РАЗХОДИ:
- 150 евро капаро при кандидатстване,което се внася в Прокредит банка , които се връщат, ако не се осигури договорената оферта;
- 250 лири за чуждестранния партньор, платими при подписване на договор, или 350 паунда от заплата;
По международни  програми.