АГЕНЦИЯ АНОНС - младежки международни програми

АНГЛИЯ ДО ЛИВЕРПУЛ ОПЕРАТОРИ АРМАТУРНИ ПАКЕТИ

Англия до Ливерпул
Машинни оператори във фабрика за изработка на арматурни пакети
 
Позиции:
-         Оператори на машини за автоматично свързване и огъване EVG, MEP, Schnell
-         Оператори на машини за рязане на арматура Arnold, MEP, Schnell
-         Оператори на машини за ръчно огъване Peddinghaus, Oscam, Abbus
 
Изисква се:
-         Машинни оператори за изработка на арматура;
-         Професионален опит;
-         Минимален английски.
 
Предлага се:
-         Стартово заплащане 8.00 – 10.00 лири на час в зависимост от представянето, при изпълнение на дневното задание.;
-         Работно време минимум 50 часа седмично;
-         Възможност за овъртайм;
-         Работа на дневни и нощни смени;
-         Квартира осигурена, споделена стая, 50 лири седмично с включени сметки;
-         Настаняване веднага;
-         Постоянни места.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 
1. При кандидатстванe:
• подробно CV на български в Word / Open Office формат (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• договори за услуга (образец в меню “Кандидати” на сайта www.anonsagency.com);
• снимка паспортен формат;

• копие на международен паспорт;
.  Банкова бележка за внесено капаро от 150 евро, което се връща, ако не се осигури договорената оферта.  ;
2. След одобрение:
• свидетелство за съдимост;
• медицинска бележка от личния лекар – клинично здрав.
.Европейска здравно осигурителна карта.

РАЗХОДИ:
250 паунда за английският контрагент, платими при подписване на договор.
 По международни младежки програми